Museum Fotoatelier Seidel

Fotoateliér Seidel

Museum Fotoatelier Seidl  v Českém Krumlově – zastavte se v minulosti, vstupte a nechte se okouzlit místem, které skrývá příběh o počátcích fotografie, pohnutý osud průkopníků tohoto řemesla i fotografickou kroniku česko-německo-rakouského pomezí konce 19. a 1. pol. 20. století.

I tady najdete naše výrobky z řady GARBY COLONIAL. 

Atelier Seidel po rekonstrukci 2008-06 FOTO: Libor Svacek, Kaplicka 447, 381 01 Cesky Krumlov, CZ. E-mail: box@fotosvacek.cz

Působivý interiér Musea Fotoatelieru Seidl


Atelier Seidel po rekonstrukci 2008-06 FOTO: Libor Svacek, Kaplicka 447, 381 01 Cesky Krumlov, CZ. E-mail: box@fotosvacek.cz

Působivý interiér Musea Fotoatelieru Seidl


1111

Detail vypínače GARBY COLONIAL v interiéru musea


Muzeum Josef Seidl

Museum Fotoatelier Seidl – pohled na vstup do budovy