Blog

PROČ NeNo?

Fotografie k článku v blogu

„NeNo – to je také odkaz na rodinnou tradici.  Má maminka pocházela z obchodnické rodiny baťovských mužů, která navíc žila bohatým kulturním životem. Rodina milovala divadlo, hudbu a umění. Prastrýc Antonín byl ve svém mládí členem venkovského hudebního uskupení, které si říkalo Ne-No. Podle vyprávění babičky Ludmily tato zkratka znamenala sousloví – neznáme noty.

Takže já, když jsem pak v mládí měl svou hudební kapelu a chtěl mít „in“ umělecké jméno – nechal  jsem si prostě říkat NeNo.  Sny o velkém hudebním úspěchu se mi sice rozplynuly, ale název zůstal. Bylo nasnadě jej použít jako obchodní značku firmy. Dovětek design vznikl tím, že jsem si pohrával s myšlenkou věnovat se profesionálně produktovému designu. Jméno NeNo design jako obchodní značku používám oficiálně od roku 1995 dodnes.“, vysvětluje Milan Bláha (ředitel a jednatel firmy).

Hudební kapela NeNo

kapela NeNo

Na fotografiích vidíte kapelu Ne-No, prastrýčka Antonína (na prostřední fotografii vlevo za nápisem Ne-No) a jeho kamarády

<< zpět